BMW E90 – Diamond ProTech BODY

Не е нужно една кола да е скъпа и нова, че да бъде красива и защитена с диамантено покритие!
 
  • Измихме и подготвихме #bimmer с продуктите на Gtechniq.
  • Корекция на лаковото покритие в две стъпки, за да премахнем шкурки от почти всички панели.
  • Обезмаслихме и защитихме с диамантено покритие BODY Diamond ProTech.
  • Пиано лака и стоповете бяха полирани и защитени BODY.
Detailing is an Art