Mercedes Benz GLS

Камиончето беше много мръсно и надрано, но вече има вида, който заслужава!!
 
  • Измихме и подготвихме колата с продуктите на Gtechniq Bulgaria.
  • Цялостна корекция на лаковото покритие в три стъпки, за да премахнем доста сериозно количеството драскотини, след което обезмаслихме и защитихме лака с професионално керамично покритие Crystal Serum Ultra 10Н и топ слой EXOv5 Ultra Durable Hydrophobic Coating.
  • Фаровете бяха шлайфани, химически полирани и защитени с фолио STEK DYNOshield.
  • Пиано лака на вратите също беше полиран и защитен с фолио.
  • Cтоповете бяха полирани и защитени със CSU & EXOv5.
  • Интериора беше изпран, почистен с Tri-Clean и защитен с Leather Ultima, Matt Dash.
  • Премахнахме и емблемите отзад.

Detailing is an Art