GtecGtechniq Accreditedhniq Accredited

Акредитация GTECHNIQ от 2019 г. Това значи, че сме преминали обучение как се работи правилно с продуктите на GTECHNIQ и имаме възможноста да предложим най-добрата керамика на параза, която е с 9 г. гаранция.